Endring av høringsfrist i skoletruktursaken

Oppdatert av: stein ove sannes (28.mar.2017)

Rådmannen har mottatt innspill til frist for høring av endring i skolestrukturen. Fristen var opprinnelig satt til 3. april. Innspillene er tatt til følge og ny frist er derfor satt til 1. mai.