Eiendomsskattesatser

Oppdatert av: stein ove sannes (04.jan.2017)

Eiendomsskatt 2017
Eiendomstype Eiendomsskattesats
Verk og bruk, næring, kraftverk med tilhørende tomter 7  0/00
Øvrige eiendommer med tilhørende tomter 7  0/00
Fredede bygninger 0  0/00