Eiendomsskattelister til offentlig ettersyn

Oppdatert av: stein ove sannes (13.feb.2017)

I medhold av lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene er liste over utskrevet eiendomsskatt lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 11.02.2017.

Eiendomsskattelisten ligger ute til offentlig ettersyn hos enhet for bygg og areal i Gamle Kragerøvei 12, samt nedenfor.

Faktura er å regne som skatteseddel.

Kommunestyret har vedtatt  7 ‰ av takstgrunnlaget for bolig og fritidseiendommer, for verk og bruk og næring er eiendomsskatten 7‰ av takstgrunnlaget.  Klagefristen er 6 uker fra 11.02.2017.

pdf.jpg                          pdf.jpg
Skattelistene 2017            Fritaksliste 2017