Egenandel for behandling hos fysioterapeut fra 1.januar 2017

Oppdatert av: stein ove sannes (04.jan.2017)

Stortinget har vedtatt at det skal innføres egenandel for behandling hos fysioterapeut.

  • Fra 1. januar må alle betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.
  • Egenandelstaket for frikort tak 2 settes til 1990 kr.
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak heves fra 12 til 16 år.

Frikort automatiseres
Frikort for egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017. Det innebærer at pasientene fra denne datoen vil få frikort uten å søke om det. Frikortet kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd, og overskytende beløp vil automatisk bli tilbakebetalt.  

Mer informasjon finner du på www.helsenorge.no.