Detaljreguleringsplaner for innseiling til Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (14.okt.2015)

Det kunngjøres med dette at Norconsult AS på vegne av Kystverket legger ut følgende detaljreguleringsplaner til offentlig høring og ettersyn:

Knubbhausen

Galeioddbåene

Lovisenbergsundet

Formålet med planene er utvidelse og utdypning av hovedleden til Kragerø og Hellefjorden.

Kunngjøringsdokumentene blir tilgjengelige på Servicekontoret samt på følgende nettsteder:

Kystverket: www.kystverket.no/Om-Kystverket/Utgreiingar-og-hoyringar/

Norconsult AS: http://www.norconsult.no/kunngjoringer/

Det vil i bli avholdt åpent møte i forbindelse med utlegging av planen. Møtet avholdes i august og blir varslet i lokalavisen og på kommunens hjemmeside.

Merknader sendes i brev eller epost innen 8. september til Kystverket v/Geir Solberg, Postboks 1502, 6025 Ålesund. E-post: post@kystverket.no

Etter høringsfristens utløp overtar Kragerø kommune planene for videre behandling og godkjenning.