Detaljreguleringsplaner for innseiling til Kragerø

Oppdatert av: Ruben Tveiten (09.sep.2015)

Norconsult AS på vegne av Kystverket legger ut detaljreguleringsplaner til offentlig høring og ettersyn.

Det kunngjøres med dette at Norconsult AS på vegne av Kystverket legger ut følgende detaljreguleringsplaner til offentlig høring og ettersyn:

Knubbhausen

Galeioddbåene

Lovisenbergsundet

Formålet med planene er utvidelse og utdypning av hovedleden til Kragerø og Hellefjorden.

Kunngjøringsdokumentene blir tilgjengelige på Servicekontoret samt på følgende nettsteder:

Kystverket: www.kystverket.no/Om-Kystverket/Utgreiingar-og-hoyringar/

Norconsult AS: http://www.norconsult.no/kunngjoringer/

Det vil i bli avholdt åpent møte i forbindelse med utlegging av planen. Møtet avholdes i august og blir varslet i lokalavisen og på kommunens hjemmeside.

Merknader sendes i brev eller epost innen 8. september til Kystverket v/Geir Solberg, Postboks 1502, 6025 Ålesund. E-post: post@kystverket.no

Etter høringsfristens utløp overtar Kragerø kommune planene for videre behandling og godkjenning.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image