Detaljreguleringsplan "Kammen".

Oppdatert av: stein ove sannes (09.aug.2016)

Høringsfrist 29.07.16

pdf.jpg               pdf.jpg
Reguleringsbestemmelser    Planbeskrivelse

pdf.jpg               pdf.jpg
Plankart                          Dokument 1