DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRAND INDUSTRIOMRÅDE

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kragerø kommunestyre vedtok i møte den 03.05.2012, sak 34/12, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, forslag til detaljreguleringsplan for Strand industriområde G/BNR 70/27 m/flere og med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Planen omfatter i hovedsak områder for industri/lager/kontor/havnelager/kai og naturområde på Strand samt atkomstvei (Bruksarbeiderveien) fra Helleveien og fram til industriområdet.

Godkjenningen innebærer at planen er rettsgyldig i og med kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage fremsettes skriftlig for Kragerø kommune og sendes Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø jfr. plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-12.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter § 15-3 må fremsettes innen lovens gjeldende frister. Evt. krav om innløsning av bebygd grunn må fremsettes innen 3 år etter at bebyggelsen er fjernet, jfr. § 15-2.

Hele saken kan leses her

 

Bygningssjefen

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image