Detaljreguleringsplan for Bergland hyttepark – reguleringsendring.

Oppdatert av: stein ove sannes (16.mar.2017)

Hovedutvalg for plan, bygg og miljø behandlet forslag til endring av detaljreguleringsplan for Bergland hyttepark under sak 102/16 den 07.12.2016. Utvalget vedtok å legge planen med endringer ut på høring og til offentlig ettersyn noen mindre endringer i planens reguleringsbestemmelser.

Vedtak og plandokumenter er tilgjengelig på Servicesenteret, Rådhuset og på kommunens nettsider http://www.kragero.kommune.no under menypunktet Lokaldemokrati, Møter og saksdokumenter.

Frist for innsending av eventuelle merknader til planendring er satt til 15. mars 2017.

Eventuelle merknader kan sendes elektronisk via Kragerø kommune sin hjemmeside, på e-post post@kragero.kommune.no eller pr. post til Kragerø kommune, Postboks 128, 3791 Kragerø.

Per Arstein, Bygningssjef

                             
Annonse                                     Planbeskrivelse

                              
Bestemmelser                              Plankart

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image