Den magiske fabrikken

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

I 2015 vil den magiske fabrikken som omdanner matavfall til drivstoff stå ferdig. Planen er matavfallet skal tilbake til Grenland i form av biogass til bussene. På en pose med matavfall vil bussene kunne kjøre ca. 250 meter.

Biogassanlegget «Den Magiske Fabrikken» vil være den første av sitt slag i Norge med produksjon av biogass som erstatning for fossilt drivstoff, og med komplett infrastruktur for lagring og bruk av biogjødsel i Vestfold. Fabrikken vil sikre både kostnadseffektiv og miljøeffektiv behandling av matavfallet til innbyggerne i Vestfold og Telemark, og vil bidra til at kommunene, fylkene og næringslivet når sine klimamålsettinger i regionen.

biobuss.jpg

Miljø og klima i fokus!

«Den Magiske Fabrikken» vil være det anlegget i Norden som gir mest netto redusert klimagassutslipp pr tonn matavfall. Anlegget har fått Enovastøtte på i overkant av 40 millioner kroner, nettopp på grunnlag av de store miljø- og klimagevinstene. Å utnytte oppgradert biogass som drivstoff for kjøretøy er det som gir størst klimanytte. Ved å forsyne renovasjonsbiler og busser med biogass, produsert av matavfallet fra innbyggerne, vil man gjøre et stort klimatiltak for regionen.

Anlegget er i dag sikret avsetning for oppgradert biogass til bruk i busser og renovasjonsbiler tilsvarende 4,5 millioner liter diesel. Dette gir de beste økonomiske og miljømessige rammebetingelser for anlegget. 

Anlegget er også foreslått som et nasjonalt pilotanlegg for industrielle anlegg som benytter store mengder husdyrgjødsel som erstatning for prosessvann.

Anlegget skal etter planen stå klar i 2015.

Visste du at…?

Av alle eggene vi kaster årlig i Norge kunne vi lagd 3 millioner omeletter. Dette er egg som kunne vært spist!

Dersom vi la alle brødene vi kaster i Norge i året på langs i en rekke hadde de nådd fra Nordkapp til Cape Town og tilbake igjen!

Biogass gir 40 prosent lavere utslipp av NOX, 80 prosent lavere utslipp av partikler, og 90 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO2.

Vil du vite mer?

Ordførerne i Vestfold startet biogassprosjektet etter et studiebesøk i Trollhättan i Sverige i 2008 med hensikt om å oppnå klimamål og bedre utnyttelse av matavfallet vårt. I 2011 kom også Grenlandskommunene med, og det er nå et spennende samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Grenland.

Vestfold og Grenland sammen om biogassanlegg

Mandag 21. oktober ble selskapet Grenland og Vestfold Biogass AS stiftet. Dette er første steget på veien mot et biogassanlegg i regionen, etter at realiseringen av prosjektet var et faktum.

Biogassanlegget «Den Magiske Fabrikken» vil være den første av sitt slag i Norge med produksjon av biogass som erstatning for fossilt drivstoff, og med komplett infrastruktur for lagring og bruk av biogjødsel i Vestfold. Fabrikken vil sikre både kostnadseffektiv og miljøeffektiv behandling av matavfallet til innbyggerne i Vestfold og Telemark, og vil bidra til at kommunene, fylkene og næringslivet når sine klimamålsettinger i regionen.

Miljø og klima i fokus!
«Den Magiske Fabrikken» vil være det anlegget i Norden som gir mest netto redusert klimagassutslipp pr tonn matavfall. Anlegget har fått Enova støtte på i overkant av 40 millioner, nettopp på grunnlag av de store miljø- og klimagevinstene. Å utnytte oppgradert biogass som drivstoff for kjøretøy er det som gir størst klimanytte. Ved å forsyne renovasjonsbiler og busser med biogass, produsert av matavfallet fra innbyggerne, vil man gjøre et stort klimatiltak for regionen. Anlegget er i dag sikret avsetning for oppgradert biogass til bruk i busser og renovasjonsbiler tilsvarende 4,5 millioner liter diesel. Dette gir de beste økonomiske og miljømessige rammebetingelser for anlegget. 

Anlegget er også foreslått som et nasjonalt pilotanlegg for industrielle anlegg som benytter store mengder husdyrgjødsel som erstatning for prosessvann.

Anlegget skal etter planen så klar i 2015.

Slik vil biogassanlegget bli realisert:

  • Tønsberg kommune vil eie og finansiere anlegget
  • GreVe Biogass AS Er ansvarlig for å prosjektere og bygge anlegget på vegne av Tønsberg kommune.
  • GreVe skal leie anlegget tilbake på langtidskontrakt
  • Driften av anlegget vil bli konkurranseutsatt

Grenland og Vestfold Biogass AS:

  • Selskapet ble stiftet 21. oktober 2013
  • Eiere av selskapet er Vesar AS, Vestfoldkommunene Horten, Holmestrand, Hof, Andebu, Tønsberg renseanlegg IKS og Grenlandskommunene Porsgrunn, Skien, Kragerø, Siljan og Bamble
  • Selskapet skal være et bestillerselskap, som bl.a. sikrer lokal gjenvinning av matavfallet til eierkommunene

Styreleder i selskapet er Kurt Orre, øvrige styremedlemmer er Anne Berit Steinseth, Kathrine Ebbesen Rør, Jørgen Fidjeland og Roar Jalland

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image