Demensprisen 2012

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Årets demenspris i Telemark Fylkeshelselag i Nasjonalforeningen ble 19. september tildelt Åse Gjernes

Åse Gjernes har tidligere vært leder av Demensforeningen i Kragerø. Det var en aktiv foreningen som la opp til å være støtte for pårørende og legge til rette for aktivitet, særlig i kommunale institusjoner.

Hun har stått bak og lagt til rette for dette, og for at et lokallag for Nasjonalforeningen, Demensforening i Kragerø er reetablert. Hun har, slik kriteriet for prisen tilsier, ”gjort en innsats utenom det vanlige” for demenssaken over lang tid.                                                     

Åse Gjernes er en dyktig fagperson som har vært med ved tilrettelegging av tilbud for demente i Kragerø kommune. Hun har sett behovene og utfordringene, og vært en pådriver for at demensomsorgen i Kragerø har vært i en positiv utvikling både i hjemmene, bokollektiv og tilrettelagte plasser i institusjon.

Hun har jobbet i skjermet enhet på Kragerø sykehus, vært leder ved Furubo bokollektiv og er nå avdelingsleder ved Marienlyst sykehjem på en avdeling som bl.a. består av en skjermet enhet.

I den senere tid har hun vært en av pådriverne til å få prøvd ut dagtilbud for demente. Hun har også forberedt og deltatt ved gjennomføringen av en vellykket Pårørendeskole våren 2012 i Kragerø.

Det står respekt av det arbeid Åse Gjernes, som enkeltperson og i godt samarbeid med flere, har gjort i kommunal- og frivillig sektor.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Telemark fylkeslag, ønsker med prisen å oppmuntre til fortsatt arbeid for demenssaken, både i offentlig sektor og i frivillig arbeid og aktivitet – til beste for dem som blir rammet av lidelsen.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image