Demens og lokale tilbud

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt.

I Norge er det ca. 71.000 personer med demens. Hvert år får ca. 10.000 nye personer denne sykdommen. Denne sykdommen betegnes ofte også som en pårørendesykdom, da familie og nettverk i stor grad blir berørt. I april i år startet Helsedirektoratet en  nasjonal kampanje om demens.

Hovedmålet med kampanjen er at folk skal snakke sammen om demens, og at man ved mistanke om demenssykdom oppsøker fastlegen tidlig for utredning og diagnostisering. Kampanjen vil forhåpentligvis bidra til å skape mer åpenhet og kunnskap om demenssykdom.

Siden  årets Tv-aksjon i oktober er  viet Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken, vil det  bli  mye oppmerksomhet  i media om temaet fremover.

Lokal informasjon om tjenestetilbud

Det er et mål for Helsedirektoratet at personer som er berørt av demens skal ha tilgang til god informasjon på nett om hvilke tjenestetilbud som finnes.

Kragerø kommune har et godt utbygd tilbud på ulike nivå for denne pasientgruppa.

Dagsentertilbud på Seniorsenteret
Kontakt: Vivi Kivle  Tlf.:35981628

Furubo Bokollektiv
Kontakt: Kjersti S. Eckholt Tlf.: 35985144

Sannidal Bokollektiv                    
Kontakt : Astrid W.Simonsen Tlf.:35985106

Marienlyst sykehjem
Kontakt: Demenskoordinator Åse Gjernes Tlf.: 35985011

Ovennevnte kan bistå med informasjon om de ulike tilbudene og formidle kontakt videre.

Søknadsskjema til de ulike tilbudene fås her eller ved henvendelse til Servicesenteret på  Rådhuset.

Hjemmetjenestelagene  har egne kontaktpersoner som kan  komme på vurderingsbesøk. Kontakt formidles gjennom laglederne

Distrikt 1: Anita Tovsen  Tlf.: 35985185
Distrikt 2: Maarit Hannele Onniselka Tlf.:35985105

 

Nettsteder som inneholder informasjon om sykdommen:

nff_hovedlogo_2013_rgb.jpg

 

helsenorge.jpg

 

demenslinjen.jpg

 

 

 

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image