Dagsrytme

Oppdatert av: stein ove sannes (16.des.2016)

Tidspunktene kan variere noe.

Kl 6.45- 7.30 Barnehagen åpner. De barna som ønsker det kan spise frokost på kjøkkenet fram til 8.30. Barna velger deretter hva de vil gjøre (frilek) fram til vi samles. Fint hvis barna er i barnehagen innen 9.15 seinest, for da samles vi til en liten felles stund.

Ca 9.15 Vi deler barna i grupper og har ulike aktiviteter som forming, lesing, sang, matlaging, lek og turer.

Ca 10.30 Vi rydder opp, dekker bordene og spiser.

Ca 11.15 Vi rydder av bordene, skifter bleier på de minste og legger de som skal sove, kler oss og går ut for å leke. Vi er ute hver dag; hvor lenge varierer med årstidene.

Ca 14 Vi går inn og spiser, og etterpå er det frilek inne eller ute til barna skal hjem.

Kl 16.30 Barnehagen stenger; barna må være hentet.