Åttendeklassingene som historielærere

Oppdatert av: stein ove sannes (16.jan.2017)

-Er dette et brennevinsanker eller et redskap ungene kunne tisse på når de var ute på tur blant folk? Dette spørsmålet var bare en av oppgavene kommunens 6. klassinger ble stilt overfor av et entusiastisk "ljugar"lag fra Sannidal ungdomsskoles 8 a. Samtlige 6. klassinger i kommunen besøkte tirsdag Sannidal Bygdetun.

På bygdetunet møtte 6. klassingene et batteri av opplevelser - alt fra vaskingen av delikat "gammeldags" undertøy, saging og kløyving av ved, gjetting av hva enkelte gamle gjenstander egentlig ble brukt til og til tankevekkende guiding av de kunnskapsrike 8. klassingene. Ungdomsskoleguidene fortalte om hvor trangt og ofte kummerlig barn og voksne levde i gamle dager. Den lille husmannsstua som huset en overmåte tallrik familie gjorde inntrykk. Motsetningen til dagens ungdomssamfunn er slående.

Mange av elevene hadde kledd seg ut i "gammelt" tøy og passet veldig godt inn i programmet for dagen. Dagen var delt i to med ca. 60 elever i hvert "innrykk" med fellesspisning av matpakke og servering av hjemmebakte boller og saft. 8. klassingene sammen med sin "historiegeneral"  og lærer Ragnar Grønaasen hadde rigget til åtte stasjoner. Skifte fra stasjon til stasjon foregikk ved hjelp av "bjelling" med en stor messingklokke. Da var det duket for ny stasjon, nye opplevelser og kunnskap for gruppene. - Dette er god historielæring med praktisk vinkling for både ungdomsskole- og barneskoleelevene, mente Grønaasen.

Sannidal ungdomsskole med en av sine klasser er fast vertskap hvert år for kommunens 6. klassinger. Opplegget er en del av den lokale kulturskatten, kalt Perleraden. Kostnadene ved dette opplegget som konkret dreier seg om buss- og taxibåtskyss for de elevene som bor lengst unna, dekkes ikke av kommunen, men fra midler gitt av fylkeskommunen etter årlige søknader fra Enhet for skole. Det praktiske arbeidet administreres av den enkelte skole og skoleadministrasjonen. Perleraden har flere årlige aktiviteter, blant dem Historisk Vandring, Vårkonsert med 3. klassingene og skolekino, Verdens bokuke for 1. - 4. klassingene som har en 9. klasse på Kragerø barne- og ungdomsskole som vertskap,  Skriveverksted og andre. Den ambisiøse målsettingen er minst ett arrangement per klassetrinn, men tilskuddet avgjør antallet aktiviteter.

Målsettingen med Perleraden er langsiktig og flersidig. Kommunen ønsker å tilby sine grunnskoleelever "en rad av perlende opplevelser", slik at de tenker på barndommen i Kragerø med glede og ønsker å komme tilbake som voksne for å etablere seg i hjembyen. Samtidig skal aktivitetene gi nyttig og god kunnskap i tråd med læreplanen og gjøre elevene kjent med hverandre på tvers av skolene.

Glade og interesserte barneansikter viste at en slik aktiv bygdetunsdag gir ungene noe de ikke får i sin vanlige hverdag. Det ble saget og kløyvet ved med liv og lyst, ljugarlaget inspirerte til vill gjetting, vaskebrettene ble utprøvd med entusiasme, og ettertenksomheten var så absolutt tilstede under omvisningen i de forskjellige husene.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image