BREDBÅNDSDEKNINGEN I KRAGERØ KOMMUNE

Oppdatert av: stein ove sannes (15.jun.2010)

For kommunen er det viktig å få publikums hjelp til å få bekreftet at målsettingen med bredbåndsutbyggingen er nådd.

I kommunestyrets møte i mai 2008 ble det bevilget kr 315 000,- til bredbåndutbygging i Kragerø. Ved hjelp av statlige Høykom midler, supplert med nevnte kommunale bevilgning, ble bredbåndsutbygging i områder med manglende dekning vedtatt.

Siktemålet med vedtaket var sikre alle fastboende og næringsdrivende i kommunen tilbud om bredbånd.  Konkret ble følgende steder omtalt som såkalte ”Hvite områder”, områder med fravær av dekningsmuligheter:

 • Jomfruland
 • Kjøllebrønn
 • Levangsheia/Portør
 • Skarbomyra
 • Vadfoss
 • Farsjø/Waasjø
 • Kammerfoss/Åtangen
 • Øyene i skjærgården

Den opprinnelige planen tilsa at utbyggingen skulle gjennomføres i løpet av 2008.

Ulike årsaker medførte at utbyggingen ble noe forsinket. Kragerø kommune har imidlertid nå mottatt melding fra utbyggingsselskapet om at arbeidet er sluttført og at de såkalte ”Hvite områdene”, nå er dekket.

For kommunen er det viktig å få publikums hjelp til å få bekreftet at målsettingen med bredbåndsutbyggingen er nådd. Skulle det fortsatt eksistere såkalte ”Hvite områder” i kommunen ber en om å få opplysninger om dette.

Melding om evt. manglende dekning bes gitt til Kragerø kommune, e-postadresse: post@kragero.kommune.no., alternativt ved telefonhenvendelse til servicesenteret

tlf 35 98 62 00. Henvendelser til kommunen bør inneholde følgende opplysninger:

 • Melders navn og adresse
 • Navn på aktuelt geografisk område,
 • Melders telefonnummer og evt. e-postadressa navn
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image