Bredbånd i distriktene - Gi innspill

Oppdatert av: stein ove sannes (21.mar.2017)

For 2017 er det bevilget en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse inviteres til å gjøre det innen 25.april 2017.

Kragerø kommune vurderer å søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes selvfølgelig utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden. Vi ber om at det ved hvert innspill legges ved  en hastighetstest. Denne testen gir en indikasjon på hvilken ned- og opplastingshastighet du kan få fra din maskin. Link til aktuell speed test :  http://www.speedtest.net/

 

Følgende område er under vurdering:

  • Skåtøy
  • Deler av Kjølebrønd
  • Borteid
  • Fossing

Kriterier for støtte

Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud, vil bli prioritert til å få støtte til utbygging. Manglende grunnleggende bredbåndstilbud defineres slik:

  • Bredbåndstilbud med mindre enn 4 Mbit/s fart på nedlastinga blir ikke regnet for å oppfylle krav til «bredbånd av grunnleggende god kvalitet». 
  • Bredbåndstilbud som fører med seg avgrensinger for «normal» bruk av tjenester og innhold blir heller ikke regnet for å oppfylle kravet. Dette gjeld m.a. lang tidsforsinking/responstid og små volumkvoter for ned lasting.

Kriterier som kostnadseffektivitet, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer spiller også inn. Det åpnes i tillegg opp for å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Det legges mer vekt på søknader i områder som ikke har grunnleggende bredbåndsdekning. Samtidig legges det også noe større vekt på lokal medfinansiering og kostnadseffektiv utbygging.

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Frist for innspill er 25. april 2017, innspillene sendes på e-post til post@kragero.kommune.no og merkes «høringsuttalelse bredbåndsutbygging 2017».

Kontaktpersoner for spørsmål: 
Stein Ove Sannes  e-post : stein.o.sannes@kragero.kommune.no

Kunngjøring skjer kun på Kragerø kommunes hjemmeside.