Bråtøyskogen

Oppdatert av: stein ove sannes (26.feb.2016)

Bråtøyskogen boligområde
Kragerø kommune har under opparbeidelse 9 boligtomter på Bråtøyskogen, øst på Skåtøy.
Tomtene er solrike og har nær tilknytning til sjøen. Flere har også utsikt.
Disse tomtene selges som boligtomter, og har følgelig boplikt.

Opplysninger:
Området er ferdig regulert. Det jobbes nå med å innhente tilbud på opparbeidelse av de kommunaltekniske anleggene.

Kommunen forventer å starte disse arbeidene etter ferien 2009. Boligfeltet vil bli annonsert for salg høsten 2009.

Salgsprosedyre:
Kragerø kommune annonserer nye felt for salg i lokalpressen og på kommunens hjemmesider.
Det settes en frist for kjøperne til å velge hvilken tomter de ønsker seg, i prioritert rekkefølge.

Ved fristens utløp, tildeles tomtene. Dersom der er flere interesserte kjøpere til samme tomt, blir det foretatt en trekning.
Etter første tildeling vil tomtene kunne kjøpes fortløpende ved å kontakte Enhet for Eiendom.


Pris:
Pris for tomtene vil bli fastsatt, etter at de kommunaltekniske anleggene er opparbeidet, og tomtenes størrelser er kjent. Da vil vi publisere et sammenfattende dokument på denne siden.


Prospekt Bråtøyskogen


Kontakt Enhet for eiendom og tekniske tjenester

Avdelingsingeniør Saksbehandler
Heidi Howatson Paula Hobbs