Boligkontoret

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Boligkontor:

Boligkontoret har følgende ansvarsområder:
- å koordinere søknader og forespørsler for vanskeligstilte på boligmarkedet
- å sikre effektiv utnyttelse av Husbankens virkemidler
- boligkontoret skal også gjennom aktivt planarbeid bidra til å sikre boliger for enkeltpersoner med særlig behov for bistand på boligmarkedet

Kommunal utleiebolig:

Boligkontoret disponerer pr april 2012, 46 kommunale utleieboliger. Boligene ligger på Siritun, Rutilveien, Nordre Tangenvei, Kloppkjærveien, Gaupelia. Boligene eies og forvaltes av Kragerø kommunale boligstiftelse.

Søknad om kommunal utleiebolig sendes til Boligkontoret.

Link til søknadsskjema her

Hvem kan søke kommunal utleiebolig:

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. (§ 3-7 i helse -og omsorgstjenesteloven)

Det er utarbeidet lokale retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger.

Ved behov for midlertidig bolig:

Det er NAV som har ansvar for å skaffe bolig til de som har akutt behov for midlertidig bolig.

Kontakt:

Boligkontoret er en del av Service- og informasjonsavdeling, og har besøksadresse på Rådhuset  Rådhusgata 5  3770 Kragerø

Boligkonsulent Jorunn M Kvam

Tlf. 35986345 mob 99217457

mail jorunn.kvam@kragero.kommune.no