Bli med på verkstedseminar om Bolyst - utvikling av Kirketomta og området rundt

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

For å få innspill til den videre planprosessen for utvikling av kirkeområdet og Kirketomta inviterer Enhet for kultur – Kragerø kommune til et seminar på Rådhuset, mandag 23. mars fra kl. 17 - 20. - Vi ønsker et bredt engasjement i lokalsamfunnet og inviterer alle som vil til seminaret, sier kultursjef Harald Bothner.

IMG_1525.JPGDet blir et spennende og omfattende program.  Temaene møteplasser, byrom og byutvikling blir belyst - både lokalt og på et mer generelt grunnlag. Mareld Landskapsarkitekter v/Charlotte Sellbrandt og Linda Sandin, som vant arkitektkonkurransen, presenterer vinnerutkastet «En plass, flere rom». Arkitekt Einar Lunøe tar for seg temaet «Byrom og byliv» og tidligere kommunearkitekt Jan Abrahamsen ser på Kragerøs byrom og parker, byutvikling og intensjoner i reguleringsplanen for Kirketomta og Kirkens hus. Videre blir det en orientering om stedsutvikling, Bolyst og universell utforming i Telemark ved Lene Hennum og Kjersti Berg fra Telemark fylkeskommune. Deretter blir det en oppsummering av workshopen om møteplasser som elevrådet ved Kragerø barne- og ungdomsskole deltok på tidligere på dagen.

Siste del av seminaret vies til et verksted med gruppearbeid for å få innspill til planprosessen, der temaet er «Kvaliteter og muligheter for kirkeområdet og Kirketomta». Her finner du programmet.

Se flere bilder av området rundt kirken under teksten og dessuten en fyldig PowerPointpresentasjon med ytterligere bilder av prosjektet her.

kirketomta.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1532.JPG

IMG_1522.JPG

 

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image