Biblioteket tråkker nye stier på sine tirsdagsarrangementer

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Maleriutstillinger, musikk, mat og drikke samt foredrag! Det er ikke lite biblioteket tilbyr i sin hundreårige "kulturhistoriske" vandring med to kvelder før jul og to etter. - Vi har fått penger fra Fritt Ord. Det er derfor vi får det til og med ypperlige forelesere, sier biblioteksjef Astrid Laland. Første kveld er tirsdag 26. oktober kl. 18.30.

Hvert arrangement inneholder et populærvitenskapelig foredrag om forfatterne og litteraturen i den epoken som er kveldens tema. Første epoke som skal belyses gjennom ordet, musikken, det visuelle og via smaksopplevelser er nasjonalromantikken fra 1840 - 1870, og det er Arild Linneberg fra Universitet i Bergen som skal holde foredraget. Han har i sin tid skrevet doktoravhandling om nasjonalromantikken og er dermed høyst kvalifisert for å foredra om denne epoken..

Linneberg er professor i litteraturvitenskap, og vil være godt kjent av mange for sine mange publikasjoner og bøker om litteratur. Han er blitt omtalt som kritikernes kritiker og har betydelig faglig tyngde. Han har ord på seg for å være en meget god formidler også muntlig. Linneberg har for tiden forskningsfri og har base i Berlin, men har likevel takket ja til oppdraget og tar reisen til Kragerø. Han er godt kjent i byen hvor hans farsslekt kommer fra for kveldens foredragsholder var hver sommer i oppveksten på ferie i Havna.

I tillegg til fire populærvitenskapelige foredrag om forfatterne og litteraturen i dette tidsrommet, vil biblioteket som nevnt stille ut reprodusert billedkunst som korresponderer med epoken som er kveldens tema, ledsaget av tidsriktig musikk i utstillingsrommet. Det vil også bli servert litt mat og drikke som forhåpentlig gir assosiasjoner til det kulturhistoriske tidsrom som er kveldens og foredragets kontekst. Utstillingen blir tilgjengelig for besøkende ca tre uker før neste settes opp.  Hovedpunktene i det litterære foredraget oppsummeres på en plakat, og biblioteket stiller også ut bøker fra den aktuelle epoken.

Til alle fire foredragene har biblioteket engasjert foredragsholdere som har solid faglig kompetanse og samtidig evne til å formidle sine kunnskaper til det jevne publikum.

Målet er at prosjektet skal gi økt leselyst og kulturhistorisk kunnskap.Fire av de ukentlige tirsdagsarrangementene er "øremerket"  denne serien. Man kan gjerne kalle dette  Kragerø biblioteks folkeakademi da innholdet korresponderer helt med det folkeakademibevegelsen står for – nemlig å spre allmenn kultur-og folkeoppslysning.

Vel møtt til fire spennende kvelder.

Du kan også huke av dagene for alle fire foredragene:

Tirsdag 26.oktober 2010 kl.18.30-20.30
Foredrag ved Arild Linneberg UIB:
Nasjonalromantikken 1840-70

 

Tirsdag 30.november 2010 kl.18.30-20.30
Foredrag ved Erik Bjerck Hagen UIB
Realismen og naturalismen 1870-1890

 

Tirsdag 1.februar 2011 kl.18.30-20.30
Foredrag ved Trond Berg Eriksen UIO
Nyromantikken 1890-1905

 

Tirsdag 15. mars 2011 kl.18.30-20.30
Lektor Erik Gjestvang, Larvik
Nyrealismen 1905-1940

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image