Betalingsplikt for El-biler.

Oppdatert av: stein ove sannes (04.jan.2017)

Det gjøres oppmerksom på at ny parkeringsforskrift, gjeldende fra 1. januar, krever betaling for El-biler på avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser.