Barnehageopptak 2017/2018

Oppdatert av: stein ove sannes (03.feb.2017)

Opptaket er samordnet og omfatter alle kommunale og private barnehager. Søknadsfrist 1. mars 2017

Frydensborg Gård barnehage, Hellekirken barnehage, Kalstad barnehage, Levangsheia barnehage, Rømerverven barnehage, Sannidal barnehage ,Siritun barnehage, Skåtøy barnehage, Solsikke barnehage, Trekanten barnehage , Årø Barnehage

Opptak for samtlige barnehager gjelder fra 16. august 2017, og det tilbys barnehageplass til barn fra 1 – 6 år i alle barnehagene. 

Søknadsprosedyrer:

Søknad til opptak i barnehage foregår elektronisk. Dere vil finne søknadsskjema her .   Kontakt servicesenteret på Rådhuset, Biblioteket, Oppvekst på Tangen eller en av barnehagene ved behov for hjelp til søknaden.

Opplysninger om den enkelte barnehage finnes på kommunens hjemmesider.

Rett til barnehageplass:

Barn som fyller ett år innen 1. desember 2017, og som søker plass ved hovedopptaket 1. mars har rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år.

For å kunne planlegge neste års barnehagetilbud bør de som har behov for barnehageplass i løpet av barnehageåret (etter 1. desember) også søke i forbindelse med dette opptaket.

Søkere til hovedopptaket som ikke har rett til barnehageplass og de som søker etter 1. mars  vil prioriteres gjennom barnehageåret ved løpende opptak når det er ledige plasser.

Alle søkere med barnehagerett vil få svar ca 10. april.

Søkere uten barnehagerett vil få svar når det er tilgjengelig plass, disse oppfordres likevel til å ta kontakt for å avklare sine muligheter for plass i løpet av barnehageåret.

 

Søkere som står på venteliste for inneværende barnehageår må søke på nytt hvis det er endringer i personopplysninger, aktuell barnehage eller ønsket oppholdstid.

Ved ytterligere opplysninger ta kontakt på  tlf. 35 98 62 77/ 35 98 62 79

 

Søknadsfrist 1. mars 2017