Barnehageopptak 2016/2017

Oppdatert av: stein ove sannes (04.feb.2016)

Opptak for samtlige barnehager gjelder fra 16. august 2016, og det tilbys barnehageplass til barn fra 1 – 6 år i alle barnehagene. Søknadsfrist 1. mars 2016

Opptaket er samordnet og omfatter alle kommunale og private  barnehager:

 

Frydensborg Gård barnehage

Hellekirken barnehage

Kalstad barnehage

Levangsheia barnehage

Rømerverven barnehage

Sannidal barnehage

Siritun barnehage

Skåtøy barnehage

Solsikke barnehage

Trekanten barnehage 

Årø Barnehage

Opptak for samtlige barnehager gjelder fra 16. august 2016, og det tilbys barnehageplass til barn fra 1 – 6 år i alle barnehagene. 

Søknadsprosedyrer:

Søknad til opptak i barnehage foregår elektronisk. Dere vil finne søknadsskjema her. Hvis dere ikke har tilgang til PC, kan dere kontakte servicesenteret, biblioteket, enheten eller en av barnehagene, som vil tilby hjelp. Opplysninger om den enkelte barnehage finner du her.

For å kunne planlegge neste års barnehagetilbud er det også viktig at dere som har behov for plass i løpet av barnehageåret (senere enn august) søker i forbindelse med dette hovedopptaket.

Rett til barnehageplass: Søkere til hovedopptaket med søknadsfrist 1. mars og fyller ett år før 1. september 2015 har rett til barnehageplass. Søkere som ikke har rett til barnehageplass vil prioriteres gjennom barnehageåret ved løpende opptak når det er ledige plasser.

Alle søkere med barnehagerett vil få svar ca 15. april. Søkere uten barnehagerett vil få svar når det er tilgjengelig plass, Disse oppfordres likevel til å ta kontakt med enhet for barnehage for å avklare sine muligheter for plass i løpet av barnehageåret etter at hovedopptaket er ferdig.

 

Søkere som står på venteliste for inneværende barnehageår må søke på nytt hvis det er endringer i personopplysninger, aktuell barnehage eller ønsket oppholdstid.

Ved ytterligere opplysninger kontakt enhet for barnehage, tlf. 35986279

 

Søknadsfrist 1. mars 2016

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image