Barnehageopptak 2013/2014

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Opptak for samtlige barnehager gjelder fra 16, august 2013, og det tilbys barnehageplass fra 1 – 6 år i alle barnehagene med unntak av enkelte barnehager på Kragerøhalvøya.. Blåveisen barnehage (Trekanten) tilbyr plass kun til de minste barna, 1 – 3 år.

Søknadsprosedyrer:

Søknad til opptak i barnehage foregår elektronisk. Dere vil finne søknadsskjema ved å gå inn her. Aktuelle opplysninger som skal føres i søknaden er: Navn, adresse, personnummer 11 siffer på barn og foresatte, og telefonnr og ønsket barnehage. Opplysninger om den enkelte barnehage finnes på kommunens hjemmesider.

For å kunne planlegge neste års barnehagetilbud er det også viktig at dere som har behov for plass i løpet av barnehageåret (senere enn august) søker i forbindelse med dette hovedopptaket.

Rett til barnehageplass: Søkere som søker til hovedopptaket med søknadsfrist 1. mars og fyller ett år før 1. september har rett til barnehageplass. Søkere som ikke har rett til barnehageplass vil prioriteres gjennom barnehageåret ved løpende opptak når det er ledige plasser.

Søkere som står på venteliste for inneværende barnehageår må søke på nytt hvis det er endringer i personopplysninger, aktuell barnehage eller ønsket oppholdstid.

Ved ytterligere opplysninger kontakt enhet for barnehage, tlf. 35986279

Søknadsfrist 1. mars 2013

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image