Barnehageopptak 2011/2012

Oppdatert av: stein ove sannes (10.feb.2011)

Opptak for samtlige barnehager gjelder fra 16, august 2011, og det tilbys barnehageplass fra 1 – 6 år i alle barnehagene med unntak av enkelte barnehager i sentrum. Søknadsfrist 1. mars 2011

Opptaket er samordnet og omfatter alle kommunale og private  barnehager:

Blåveisen barnehage 

Frydensborg Gård barnehage

Hellekirken barnehage

Kalstad barnehage

Løkka barnehage

Rømerverven barnehage

Sannidal barnehage

Siritun barnehage

Skåtøy barnehage

Solsikke barnehage

Levangsheia barnehage

Årø Barnehage

Opptak for samtlige barnehager gjelder fra 16, august 2011, og det tilbys barnehageplass fra 1 – 6 år i alle barnehagene  med unntak av enkelte barnehager i sentrum.

Fra neste barnehageår vil Blåveisen barnehage bestå av ett-års avdelingen på Trekanten. Det arbeides videre med å finne ytterligere egnede lokaler tilknyttet Blåveisen barnehage i sentrum til ett- og to-åringer. Det er usikkert i hvilken grad etablerte barnehager på Kragerøhalvøya kan ta i mot nye ettåringer og to-åringer. Det vil kunne medføre at søsken ikke får plass i samme barnehage

Kragerø kommunestyre har imidlertid vedtatt at det bygges ny fireavdelings barnehage i Løkka og tilbygg til to nye avdelinger på Siritun. Byggeprosessen tar imidlertid lang tid og det er usikkert når bygga står ferdig.

 

Søknadsprosedyrer:

Søknad til opptak i barnehage foregår elektronisk. Dere vil finne søknadsskjema her. Hvis dere ikke har tilgang til PC, kan dere kontakte servicesenteret, biblioteket, enheten eller en av barnehagene, som vil tilby hjelp. Aktuelle opplysninger som skal føres i søknaden er: Navn, adresse, personnummer 11 siffer på barn og foresatte, og telefonnr og ønsket barnehage. Opplysninger om den enkelte barnehage finnes på kommunens hjemmesider.

For å kunne planlegge neste års barnehagetilbud er det også viktig at dere som også har behov for plass i løpet av barnehageåret (senere enn august) søker i forbindelse med dette opptaket.

Rett til barnehageplass: Søkere som søker til hovedopptaket med søknadsfrist 1. mars og fyller ett år før 1. september har rett til barnehageplass. Søkere som ikke har rett til barnehageplass vil prioriteres gjennom barnehageåret ved løpende opptak når det er ledige plasser.

Søkere som står på venteliste for inneværende barnehageår må søke på nytt, eller melde fra at de er aktuelle søkere til hovedopptaket. Det må også meldes hvis det er endringer i personopplysninger, aktuell barnehage eller ønsket oppholdstid.

Ved ytterligere opplysninger kontakt enhet for barnehage, tlf. 35986279

 

Søknadsfrist 1. mars 2011

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image