Avlastning

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Avlastning gis til foreldre eller omsorgspersoner som har særlig tyngende omsorgsoppgaver til barn og unge i alderen 0-18 år. Avlastning gis i private hjem eller i avlastningsboligen i Skogstjerneveien 4.
Tjenesten er gratis. For mer informasjon, kontakt Servicesenteret på
tlf 35 98 62 00 eller benytt søknadsskjemaet til Helse og rehabilitering