Skogavgift - sats eget arbeid

Oppdatert av: stein ove sannes (04.jan.2017)

SATSER VED BRUK AV SKOGAVGIFT TIL EGET ARBEID

· Manuell rydding: 205 kr/t inkludert sag
80 kr/t uten sag
uten time oppgave 250 kr/daa (maks 400 kr/daa)

· Planting: M95, plugg 3,00 kr/plante
M60, plugg 3,00 kr/plante
Barrot 4,00 kr/plante
Supplering 4,00 kr/plante

· Sprøyting: 300 kr/daa

· Markberedning: 300 kr/daa

· Underskudd tynning: inntil 200 kr/daa

· Stammekvisting: 600 kr/daa

Flaterydding etter hogst: inntil 100 kr/daa

· Grøfterensk (skogsmark): 20 kr/m

· Veivedlikehold med traktor og skrape: 400 kr/t


Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på eget arbeid.


Gjelder for kommunene:
Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan & Skien fra og med 01.01.07.