ARBEIDSTILTAK FOR PERSONER I LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Enhet for helse og rehabilitering har inngått avtale med Delecto om drifting av et lavterskel arbeidstilbud til personer som deltar i legemiddelassistert rehabilitering.

Tiltaket bygger på ”først til mølla”-prinsippet, der inntil 5 arbeidstakere pr dag får tildelt oppgaver ved å møte opp på avtalt sted. For en godtgjørelse på kr 200 pr 4- timers dagsverk, skal arbeidstakerne utføre kommunale oppgaver som rydding av uteområder, luking, snømåking, m.m. Bonuspengene, som utbetales direkte fra Delecto etter endt dagsverk, er bevilget over budsjettet og belastes derfor ikke den enkelte avdeling.    

Kommunale enheter/avdelinger som har arbeidsoppgaver de ønsker utført, sender en mail til bjarne.sandland@kragero.kommune.no. med beskrivelse av arbeidsoppgaven, samt navn og telefonnr til kontaktperson. 

Vi ønsker tiltaket velkommen og håper avdelingene vil se nytten i dette og bidra med arbeidsoppgaver!

Evt. spørsmål om ordningen kan rettes til Koordinerende team på telefon 35 98 63 46 / 99 21 74 52

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image