APOTEKER EILIF FARSJØS LEGAT

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Av legatets avkastning skal det deles ut midler for økonomisk hjelp til utdanning av ungdom hjemmehørende i Kragerø.

§ 2 i vedtektene for legatet har følgende ordlyd:

”Legatet har til formål å utdele midler for økonomisk hjelp til ungdom i Kragerø kommune   som må bo hjemmefra i skoletiden. Til videreutdannelse på kurs og skoler.

Kunstfag tas ikke med i fordelingen, heller ikke studier ved universitetet.

Søknad om stipend sendes legatets styre.  Det må redegjøres for formålet og varigheten av kurset.

Bekreftelse på opptak utsendt av skolen vedlegges.  Stipendiene gis til søkere som må reise fra Kragerø for å studere.  Ved utdeling legges det vekt på at det blir en yrkesmessig spredning av stipendiene.

Søknadsskjema finner du her eller fås ved henvendelse til Servicesenteret.

Søknaden sendes legatets styre, Rådhuset, Postboks 128, 3791 Kragerø, innen 01. oktober 2012

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image