Anny Skaug Grøgaard - ny helsesjef

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Anny Skaug Grøgaard er etter ekstern utlysning ansatt som ny helsesjef i Kragerø kommune. Hun har takket ja til stillingstilbudet og tiltrer omgående. Nytilsatt helsesjef avløser Ulf Rønneberg som nylig fratrådte stillingen for å ta fatt på prosjektarbeid i regi av Grenlandskommunene.

Ny helsesjef: Anny Skaug GrøgaardAnny Skaug Grøgaard har i mange år vært ansatt i ulike stillinger/funksjoner i vår kommune. Hun kommer nå fra stillingen som psykiatrikoordinator i Kragerø kommune hvor hun særlig har arbeidet med opptrappingsplanen knyttet til psykisk helse, tilrettelegging for individuelle planer, samt plan- og tiltaksarbeid for å sikre et bedret tilbud i lokalsamfunnet for personer som sliter med rusproblemer.

Helsesjefstillingen innebærer resultat-, personal- og økonomiansvar for enhet for helse- og rehabilitering. Virksomheten består av følgende tjenesteområder:

  • Medisinskfaglige tjenester (legetjenester, legevakt og fengselshelsetjeneste)
  • barnevern
  • helsestasjonsvirksomhet
  • fysioterapi
  • dagtilbud og støttekontaktilbud til funksjonshemmede og koordinerende team
  • SLT og folkehelse
  • administrativt/økonomisk er også kommunelegetjenester og miljøretta helsevern underlagt helsesjefen
  • privatavlastning

 

Kragerø kommune er godt fornøyd med å ha en ny velkvalifisert enhetsleder på plass kort tid etter at den ”gamle” takket av. Vi ønsker Anny lykke til i en krevende og spennende lederstilling.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image