Anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr - havne- og farvannsloven.

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

                
Forskrift anløpsavgift        Forskrift saksbehandlingsgebyr

Kommentarer til forslagene må være kommet Havnekontoret i Kragerø i hende før arbeidstidens slutt 28. november 2011.

 

Kragerø Havnevesen KF

Havnefogden.