Alle 1.klassene med på opplegg om psykisk helse

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Programmet Zippys venner er det eneste programmet til bruk i barneskolen som omhandler psykisk helse. - Jeg synes det er så flott at samtlige skoler er med på dette opplegget, sier ledende helsesøster Irene Tangen. Kontaktlærere og helsesøstre har nå fått sertifisering på bruken av programmet.

- Når vi vet at det kan bli mellom seks og sju elever i hver klasse som kan komme til å slite psykisk på en eller annen måte, så skjønner vi at dette er et flott tiltak, sier Irene Tangen som lenge har ivret for at skolene skal være med på dette programmet. Dette tiltaket er godt eksempel på tidlig innsats og forebygging.

Zippys venner er et program som skal lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Programmet gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere følelsene. Organisasjonen Voksne for Barn har lisens på programmet i Norge. Programmet baseres på historier om pinnedyret Zippy og vennene hans. Barna skal selv komme med løsningsforslag på problemene historiene tar opp. Det legges vekt på overføring av læring ved gjentakelse av læringserfaringer i stadig nye situasjoner, både i Zippytimene og i skolehverdagen for øvrig. Programmet stimulerer til samspill og dialog og barna deler opplevelser og erfaringer.  Aktiviteten i timene varierer mellom historien om Zippy, tegning rollespill, øvelser, lek og samtale. Alle historiene har fargerike illustrasjoner.  

Tangen forteller at programmet er delt opp i seks moduler som hver har fire deler: Følelser, kommunikasjon, venner og uvenner, å takle konflikter, å takle forandringer og tap og til slutt: Vi mestrer det sammen.  I tillegg skal lærerne ha veiledning noen ganger i løpet av skoleåret. Flere skoler vil gå sammen om veiledning og helsesøstrene vil her få en sentral rolle.

Opplegget er i tråd med Opplæringslovens §9A der det heter at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, slik at den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.  

Les mer om programmet her.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image