ALGEOPPBLOMSTRING I KRAGERØSKJÆRGÅRDEN

Oppdatert av: Mette Ofstad (01.aug.2011)

Det har vært mange spørsmål rundt dårlig badevannskvalitet flere steder i Kragerø de siste par ukene. Teknisk drift ved Elisabeth Hammerli har nå fått svar på innsendte vannprøver og kan fortelle at årsaken kan være mye nedbør som har ført til mer innblanding av ferskvann og mer næringsstoffer i vannmassene og dermed økt algeoppblomstring.

Det har i de siste par ukene blitt observert mye brunt vann, skumdannelse og ”slimete” badevann flere steder i Kragerø. Dette gjelder bl.a. i Kil, v/ Blankenberg, i Hellefjorden og noen steder utover i skjærgården.

Dette skyldes algeoppblomstring, noe som er verifisert ved innsending av prøve til NIVA (Norsk institutt for vannforskning). De samme observasjonene er gjort også andre steder i Oslofjorden, bl.a. v/Tønsberg og Jeløya. Årsaken kan som nevnt ovenfor være mye nedbør som har ført til mer innblanding av ferskvann og mer næringsstoffer i vannmassene og som dermed kan gi grobunn til denne algeoppblomstringen.

NIVA melder at det ikke tidligere er rapportert at noen har blitt syke av denne algetypen.

Det vil i løpet av uken bli lagt ut mer informasjon på hjemmesiden til NIVA, www.niva.no.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image