Akuttmottak i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (30.okt.2015)

Kragerø Sportell har inngått avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI) om mottak av inntil 100 asylsøkere. Tilbudet er et akuttmottak som skal sikre de ankomne overnattingsmuligheter og mat.

Det er forutsatt at den enkeltes opphold skal være av kortvarig karakter, inntil det er mulig å skaffe plass i ordinære mottak. 

Avtalen mellom UDI og Sportellet får i beskjeden grad konsekvenser for det kommunale tjenestetilbudet. Kommunen har likevel ansvar for sikre at også asylsøkerne får nødvendig helsehjelp om det skulle oppstå akutte behov mens de er i Kragerø.

Mange er opptatt av flyktningkrisen og hjelpeviljen i lokalsamfunnet er heldigvis stor.
Lokallagene til Røde Kors og Norsk Folkehjelp ønsker å bistå asylsøkere som komme til Kragerø. Det er helt nødvendig at enkeltpersoner vilje til å hjelpe organiseres og koordineres. Enkeltpersoner som ønsker å engasjere seg, bes derfor om å kontakte en av de nevnte organisasjonene.

Vi håper og tror kommunens innbyggere vil bidra til at asylsøkerne som oppholder seg på Sportellet blir møtt på en vennlig og god måte.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image