Aktiv fritid i Kragerø kommune våren 2017

Oppdatert av: stein ove sannes (15.feb.2017)

Aktiv fritid er en fellesnevner for aktiviteter i Kragerø som skal ivareta kulturelle og sosiale behov.

Kulturkontorets fritidstjeneste og Senior’n samarbeider med lokale foreninger og enkeltpersoner om å legge til rette for et variert og spennende tilbud.

 


Aktiv fritid vår 2017