Administrative reglementer og retningslinjer

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Oversikt over Administrative reglementer og retningslinjer
Tittel Dato
Administrativt delegasjonsreglement 09.01.2017 12:56
Anskaffelsesreglement 09.09.2015 04:47
Arbeidsreglementet 09.09.2015 04:47
Reglement for ansattes kontakt med media 09.09.2015 04:50
Retningslinjer for bruk av kommunalt utstyr 09.09.2015 04:43
Retningslinjer for mobiltelefonbruk 09.09.2015 04:45
Retningslinjer for varsling 09.09.2015 04:43
Tilsettingsreglementet 09.09.2015 04:38