Åsvik brygge er ferdig rehabilitert

Oppdatert av: stein ove sannes (22.feb.2017)

Åsvik brygge er nå ferdig rehabilitert og ble høytidelig åpnet av ordføreren i går.

De fastboende på Jomfruland ved leder av vel'et Ruth Ellegård, ble takket for den tålmodigheten de har vist mens byggearbeidene har pågått.