ÅPENT MØTE OM SAMHANDLINGSREFORMEN - KRAGERØ KOMMUNES BEHOV OG MULIGHETER

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Medlemmer av Kommunestyret, Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede inviteres spesielt til å delta på møtet. Møtet er ellers åpent for alle som ønsker informasjon om Samhandlingsreformen.

Medlemmer av Formannskapet og Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester innkalles til møte den 6. juni 2012 kl 18.00-20.00. Møtet holdes i Løkkebakken 8 Kragerø bedehus.
Møtet har karakter av å være et informasjonsmøte hvor det også blir anledning til å stille spørsmål til innlederne. Det blir ingen realitetsbehandling av samhandlingsreformen i møtet.
Evt. forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 91678070.
Agendaen for informasjonsmøtet er slik:

  •  Intensjonene ved samhandlingsreformen, innlegg fra First House v/ Bjarne Håkon Hansen.
  •  Kragerø kommunes økonomiske rammebetingelser knyttet til arbeidet med samhandlingsreformen v/rådmann Ole Magnus Stensrud.
  •  Kragerø kommunes behov for framtidige tjenester i forbindelse med samhandlingsreformen v/ prosjektleder Ulf Rønneberg.
  •  Hvilke valg bør Kragerø kommune foreta i forbindelse med samhandlingsreformen? v/Bjarne Håkon Hansen
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image