Åpent folkemøte

Oppdatert av: stein ove sannes (07.feb.2017)

Kragerø kommune inviterer til åpent folkemøte for å presentere foreløpige funn i utviklingsanalysen som gjennomføres i forbindelse med Kragerø kommunes omstillingsprosjekt. Torsdag 9. februar fra kl. 18.00 – 20.30 i Kragerø Bibliotek.

18.00    Velkommen v/ Ordfører Jone Blikra

18.10   Sommergjestene – umulige å forstå for Kragerøfolk og næringslivet?

            v/ Tor Kjetil Gardåsen, forfatter og førstekonservator, Telemark museum

19.00   Foreløpig data og funn i utviklingsanalysen

v/ Roald A Johansen, ifo-institutt for organisasjonsutvikling

19.40   Spørsmål og diskusjon