Åpen Plan og design Konkurranse for Kirkeområdet i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

13. juni offentliggjøres en spennende arkitektkonkurranse for Kirkeområdet i Kragerø. Målet er å finne frem til spennende løsninger for hele området og ha det klart til 350-årsjubileet i Kragerø.

Konkurransen er åpen for alle Landskapsarkitekter og Kragerø Kommune ved Enhet for Kultur håper å få inn mange flotte og spenstige forslag.

Kragerø fikk pilotstatus i den nasjonale Bolyst satsingen samt regional støtte til å øke bolyst i Kragerø ved å løfte attraktiviteten i bydelen, satse på inkluderende tiltak basert på kunstnermiljøet og gjøre kirketomta om til kreativ internasjonal møteplass.

I 2009 ble reguleringsplanen for Kirkeområdet vedtatt som en deljustering av Havnefrontplanen. Formålet var å gjøre omgivelsene rundt kirken mer parkmessige og rydde opp i parkeringsforholdene helt oppi kirkeveggene. Det var også et ønske om å legge forhold til rette for et Kirkens hus som et slags tilbygg til kirken.

kirketomta.jpg

Tegningen «Forslag til nye Kirkeomgivelser», tegnet av tidligere Kommunearkitekt i Kragerø Jan Abrahamsen danner grunnlag for Reguleringsendringen for Kirkeområdet fra 2009 som nå skal realiseres.

Målsetting Bolyst:     

Bolyst prosjektet danner grunnlaget for å skape om Kirkeområdet til en «Internasjonal møteplass», et område som tiltrekker seg mennesker og aktiviserer denne del av byen som tidligere var preget av tomme lokaler og forfall.  Målet er å skape en spennende internasjonal møteplass ved å revitalisere «Kirkeområdet» i Kragerø til en grønn attraktiv møteplass. Dette monumentale området er preget av for mange parkeringsplasser. De parkeringsplasser som omkranser kirken i dag skal fjernes. Det ønskes en vurdering om området er tjent med en eller fler utsmykninger.

 

Eksisterende Situasjon

Området består av Kirkehaugen, parken mot Andølingen, p-plasser, Kragerø Kirke, Kirketrappen, Minneplassen og Metodistkirken. Kirkehaugen er byens helt spesielle møteplass. Blant annet samles byens innbyggere her til nasjonaldagsfeiringen 17. mai. Kragerø Kirke ble innviet i 1870. Minneparken ble bygget i 1946. Parken mot Andølingen er en langstrakt grønn bakke. Til daglig blir området brukt som parkeringsplass og gjennomfartsåre til sentrum. Det er et ønske å «flytte» aktivitet opp til Kirkeområdet, gjøre området mer attraktivt og få mennesker til å ta det i bruk.

Området ligger spennende til med utsikt over sjøen, og med funksjoner som er publikumsrettede og kan inspirere til mang en bruk fra kirkekaffe og konserter til marked og festdager i tillegg til gode hverdager som gir bolyst.

Gjennom Bolyst Prosjektet har det vært satset på å etablere «Kunstnerkvarteret» i denne delen av byen. Kunstforeningen har flyttet inn i Kirkegata 5 og Kunstskolen har noe undervisning i lokalene, det er etablert Kunstnerstipend med fire atelier og felles visningsrom i Kirkegata 5. I tillegg er kunstneren Tone Ørvik etablert i samme bygg som Kunstforeningen og det er glassblåsing hos Helmersen Glass i Andølingen 2. Det jobbes for å etablere aktivitet i Andølingen 2, et lokale som er godt egnet til Atelier eller galleri. Den gamle bensinstasjonen Hagens Auto, som er bygget i antikk gresk tempelstil i 1932, er restaurert og ble nyåpnet som Theodors Drive In Kafe og vanlig kafe som er et spennende supplement til området og som får publikum til å ta området mer i bruk.

 

Frist for innlevering av forslag er 01.09.2014 kl.12.00 og da begynner juryens spennende arbeid med kåring av en vinner som blir offentliggjort i forbindelse med utstilling av alle innkomne forslag. Forslagene sendes : Kragerø kommune, Enhet for kultur, Postboks 128 3791 Kragerø.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image