Grunnskole for voksne

Oppdatert av: Sigrun Sveinsdottir (27.jun.2017)

Kartleggingsprøver for inntak til grunnskole for voksne skoleåret 2017-2018:

Ønsker du grunnskoleopplæring i grunnskolefag? Du er velkommen til kartleggingsprøver i begynnelsen av august, norsk 9. august, matte og engelsk 10. august.

Informasjon og påmelding: kontakt skolens administrasjon på 35 98 59 40 eller inspektør på 35 98 59 46, evt. på e-post: sigrun.sveinsdottir@kragero.kommune.no

Rett til opplæring

Etter opplæringslovens § 4A-1 har voksne rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Voksne med rett til grunnskoleopplæring har også rett til rådgivning for å kartlegge sitt opplæringsbehov, og rett til en opplæring som er tilpasset sin kompetanse og behov for progresjon. Det stilles ikke krav om at voksne må gjennomføre opplæring i hele fag. Opplæringen skal være tilpasset den voksnes situasjon.

Voksne som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne har rett til spesialundervisning jfr.: § 4A-2  Rett til spesialundervisning på grunnskolens område.

Orientering 
Vi tilbyr fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Du kan ta ett eller flere fag.

Når?
Fra 21. august 2017 til 22. juni 2018. Det er mulig å starte etter 21. august, men det er lettere å være med fra starten. Ta kontakt med oss om dette.

Hvordan søker jeg?
Ring oss eller ta gjerne en tur innom, for å få søknadsskjema. Vi tar imot nye studenter så lenge vi har plass.

Målet med kurset
Kursdeltakerne har forskjellige mål: Noen har behov for grunnskoleeksamen for få plass på videregående skole, andre ønsker en oppfriskning av enkelte fag uten å ta eksamen eller voksne som tidligere har fullført grunnskolen, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring. Uansett må du være villig til å følge opp og arbeide med faget/fagene.

Hva koster kurset?
Kurset er gratis for alle.

Du kan søke om lån/stipend fra Lånekassa.

http://www.lanekassen.no/

Kunnskapsløftet
Vi følger læreplanene i kunnskapsløftet. Du kan lese mer om læreplanene her:

http://www.udir.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103

IKT
Etter innføring av ny læreplan skal digital kompetanse være integrert i alle fagene i skolen. Det betyr at datamaskiner blir mye brukt både på skolen og som hjelpemiddel mens du jobber med fagene etter skolen. Det er en klar fordel å ha en egen datamaskin selv om dette ikke er noe krav.

Kragerø kommune bruker Google for Education og alle elver i grunnskolen har tilgang til sin Chrome Book en egen laptop til bruk som som informasjonskilde, til innlevering av oppgaver, til opphenting av dokumenter brukt i timene og flere andre ting.

Timeplan 2016-17 (Timeplan for 2017-18 blir lagt ut i juli/august)

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.30-10.00

Norsk

Engelsk

Norsk

Matematikk

Samf.fag

10.00-10.30

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

10.30-12.00

Norsk

Engelsk
selvstudier

Norsk

Matematikk
selvstudier

Norsk

12.00-13.00

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

13.00-14.30

Realfag verksted

/svømming

Matematikk

Matematikk

Engelsk

Naturfag

(Det tas forbehold om endring av timeplan)

I alle fagene har du elevstatus og avslutter med skriftlige og muntlige eksamener etter reglene for elever. Det vil si at du må opp i en skriftlig og en muntlig eksamen i slutten av skoleåret. Som elev stilles det krav om oppmøte til undervisningen. Som hovedregel vil minst 80% fremmøte i hvert enkelt fag være nødvendig for å få grunnlag for karakter i faget.

Kontakt
Hvis du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med kontaktlæreren på kurset, Camilla Sandersen

Camilla.Sandersen@kragero.kommune.no

eller ringe til skolen:  35 98 59 40

 Velkommen til et spennende kurs!

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image