7 millioner til Kragerø Kunstskole!

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kragerø Kunstskole fikk 5. desember tildelt 7 millioner kroner fra Telemark Utviklingsfond, TUF.

Midlene skal gå til rehabiliteringen av kunstkolebygget Munch’n. 2 millioner skal gå til inventar og utstyr og 5 millioner til selve bygget.

Kostnadene til rehabiliteringen av Munch’n ble kjent i sommer. Rehabiliteringskostnadene fremstod som vanskelig å bære uten eksterne midler. Statstøtten kunstskolen vil motta er basert på en normaldrift og ikke en etableringsfase. Kultursjef Harald Bothner drøftet problemstillingen med fylkeskultursjefen og vi fikk kjennskap til TUF. Telemark utviklingsfond er et nyetablert fond som skal forvalte overskudd fra Fylkeskommunal konsesjonskraft i Telemark. Fondet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling i Telemark, støtte opp under positiv befolkningsutvikling, nyskapning, næringsutvikling, kunnskapsbasert næringsutvikling og støtte utviklingsprosjekter som kan skape langsiktige effekter.

Vi har denne høsten hatt samtaler og besøk fra Telemark Utviklingsfond og daglig leder Terje Bakka og fylkeskommunen. Resultatet ble en søknad fra oss på 7 millioner. Styret i TUF, ved styreleder Terje Riis Johannesen, behandlet saken mandag 5. desember. Innstillingen på midlene ble enstemmig vedtatt.

Dersom vi ikke hadde fått tilskuddet fra TUF måtte vi skrapt rehabiliteringsplanene inn til beinet. Dette er med andre ord et særdeles viktig tilskudd og vil styrke oss i etableringsfasen. Vi kan som følge av dette tilby studentene en godt utstyrt og rehabilitert kunstskole.

Tilskuddet vil gjøre kunstskolen attraktiv for studenter og lærere og øke mulighetene for attraktive samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt!

Kragerø Kunstskole er godkjent av Kunnskapsdepartementet og underlagt voksenopplæringsloven Kap. 4 diverse skoler. Skolen vil fungere som en forskole til kunst, design og arkitekturstudiet. Vi er godkjent for 40 studenter og starter opp fra høsten med de 20 første.

Kragerø Kunstskole AS er resultatet av en møysommelig, årelang jobbing og satsing på kultur av Kragerø kommune. Kunstskolen er heleid av kommunen.

Kragerø Kunstskole vil være med å revitalisere Kragerø som kunstby og presisere Telemark som kunstnerfylke!

Kragerø Kunstskole er svært takknemlig og begeistret for tilskuddet! Støtten fra fylkeskommunen er uvurderlig.

Prosjektleder Anna Stina Næss

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image