41 ledige tomter på Holt

Oppdatert av: Mette Ofstad (31.mar.2011)

Det er satt av 19 millioner i investeringsbudsjettet til opparbeidelse av vei, vann og kloakk for siste byggetrinn på Holt i Sannidal. Opparbeidelsen er i full gang.

Området er regulert til 41 nye boligtomter. Slik framdriftsplanen er i dag forventes arbeidet ferdig ved begynnelsen av 2012. Eiendomsavdelingen i Kragerø kommune vil stå for salget av tomtene, men det er ennå ikke bestemt når salget vil starte. Dette vil forøvrig bli annonsert. Forrige gang det var ledige tomter på Holt, gikk tomtene unna "som varmt hvetebrød". Det blir antakelig ikke annerledes denne gangen. Enhet for eiendom har allerede merket folks interesse.

- Det blir knallfine tomter. Folk har egentlig blitt overrasket når de kommer opp der, sier avdelingsingeniør Knut Jarle Sørdalen. Han kan fortelle at flere av tomtene har utsikt til Kilsfjorden.

- Det er noen av de fineste tomtene vi har hatt på lenge, mener han.

Entreprenøren som utfører arbeidet er Haugsjå AS og Steintransport AS i et arbeidsfellesskap. Anleggsleder er Pål Arne Haugsjå, mens daglig leder er Mats Fossen. Prosjektkonsulent er Tor Håkon Møller i VA Consult, mens leder for prosjektet er kommunens avdelingsingeniør Knut Jarle Sørdalen. Rundt 15 personer er ansatt i driften på anlegget.

Pengene som var satt av til opparbeidelsen av tomtene på Sollia Vest
på investerings-
budsjettet er forøvrig flyttet over
til Holtprosjektet.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image