Info

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

Det er 11 elever i klassen. Det er 5 elever på 3. trinn, 3 elever i 4. trinn og 3 elever i 5. trinn. Kontaktlærer er Iren Haslum Hødnebø.