1 million i støtte til økte strømutgifter

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Husbanken har utbetalt ekstra bostøtte til hele 417 husstander hjemmehørende i Kragerø Kommune for februar måned. Stønaden beløper seg til kr. 1.061.500,- og kommer i tillegg til ordinær bostøtte som for februar utgjorde kr. 783.000,-

Alle som mottar bostøtte for februar måned, får en ekstrautbetaling 10  mars på 2 500 kroner per husstand, og med et tillegg på kr. 100,- for hvert husstandsmedlem. Dette skal være en hjelp til å betale strømregninga etter den kalde vinteren. Det var ikke nødvendig å søke om denne ekstra støtten. Kragerø kommune opplevde imidlertid at svært mange som ikke før har søkt og mottatt bostøtte, søkte om dette i februar måned.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image