APOTEKER EILIF FARSJØS LEGAT

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Av legatets avkastning skal det deles ut midler for økonomisk hjelp til utdanning av ungdom hjemmehørende i Kragerø.

§ 2 i vedtektene for legatet har følgende ordlyd:

Legatet har som formål å utdele midler til økonomisk hjelp til ungdom i Kragerø kommune. Til jenter og gutter- til videreutdannelse på kurs og skoler - og som må bo hjemmefra i skoletiden. Kunstfag tas ikke med i fordelingen, heller ikke søker som tar høyere utdannelse. Søknad om stipend sendes legatets styre. Det må redegjøres for formålet og varighet av kurset. Bekreftelse fra skolens administrasjon på opptak til skole/ kurs vedlegges. Stipendiene gis til søkere som må reise fra Kragerø for å studere. Ved utdeling legges det vekt på at det blir en yrkesmessig spredning av stipendene.

 

Søknadsskjema kan hentes her

Søknaden sendes legatets styre, Rådhuset, Postboks 128, 3791 Kragerø, innen 01. oktober 2014

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image